Afghaner i Sverige

Anton Karis följer några av dem som flytt till Sverige från situationen i Afghanistan. Rohina Abdulkhalil är 19 år. Hon kom till Sverige den 6 juni 2006. Första tiden i Sverige tillbringade hon i Ljusdal. Nu lever hon tillsammans med mor far och fem syskon i Fisksätra.