Härnösand

Jobb räddas på Utansjö bruk

Delar av Utansjö bruk kan fortsätta att drivas även efter det att ägaren Rottneros lagt ner produktionen.
Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik, cirka åtta mil från Utansjö, är intresserat av att använda brukets renseri för barkning och flisning av barrvirke. Går affären i lås får cirka 10 personer sysselsättning.
Rottneros produktion i Utansjö bruk, som sysselsätter cirka 140 personer, upphör i månadsskiftet maj/juni.