Kramfors

Dragspelshus får miljonstöd

Landshövding Gerhard Larsson har beslutat att ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finansiera Dragspelets hus i Kramfors genom ett bidrag på 1 149 000 kronor till Kramfors Dragspelsklubb.
Länsstyrelsen har också beslutat om ett stöd på ytterligare en halv miljon kronor för samma ändamål.