Halmstad

Teatern behöver grundlig ombyggnad

Först vid en ombyggnad av Halmstad Teater kan det bli möjligt att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket hittat på teatern. Det skriver teaterchefen och huvudskyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

En inspektion i slutet av förra året visade att det finns stora problem med arbetsmiljön på teatern. Arbetsmiljöverket konstaterade bland annat att scenarbetarna löper stor risk att drabbas av bestående belastningsskador. När det gäller ombyggnaden skriver chefen och skyddsombudet att man upptäckt att den nuvarande husgrunden inte klarar ytterligare belastning.

Frågan behandlas just nu politiskt och någon tidsplan för ombyggnad finns inte i dagsläget.