Fler kvinnor går på cellprovskontroll

Andelen kvinnor som går på cellprovskontroll i Östergötland har ökat kraftigt.

En ny rapport från Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll visar att 81 procent av alla kvinnor hade gått på sina kontroller 2006.
Det är tjugo procent fler jämfört med 2002.

Varje år får 30 000 kvinnor besked om att de har ett misstänkt förstadium till livmoderhalscancer, medan omkring 500 kvinnor faktiskt drabbas av cancer. Forskning har visat att de kvinnor som regelbundet går på cellprovskontroll löper tio gånger mindre risk att drabbas av livmoderhalscancer.