Jakten på PCB fortsätter

Jakten på miljögiftet PCB på Gotland fortsätter. Nu måste fastighetsägare inventera om de har PCB i sina hus. Det är miljö- och hälsoskyddskontoret som ska sköta tillsynen av inventeringen.