Vänern

Vattenförbund oroas för nivåsänkning

Länstyrelsen planerar sänka vänerns vattenivå med omkring 15 cm för att i framtiden undvika översvämningar.
- Men att sänka vattennivån kan också ge negativa effekter, säger Agneta Christensen på Vänerns vattenvårdförbund.
Hon vill inte stoppa en sänkning, men är orolig för vad som kan hända om det istället för översvämningar blir en torr sommar

- Vi är oroliga för algblomning och syrebrist i grunda vikarna som skulle ställa till problem för både fiskar och för oss människor, säger Agneta Christensen.

Hon är inte emot en sänkning av vattenytan, men vill att man noga följer vad som händer om det exempelvis blir en torr sommar.

- I längden kan en sänkning också resultera i att det växer igen med vass, träd och buskar vilket också kan påverka strandlevande djur, men självklart vill vi ju inte heller ha översvämningar, säger Agneta Christensson.

Än så länge är det bara ett förslag från Länsstyrelsen att aänka vattennivån, men Agneta Christensson är övertygad om att det kommer gå igenom:

- Vi vill verkligen att beslutet följs upp ordentligt och hoppas att om man upptäcker att vattennivån blivit för låg återställer den igen.