Regeringen föreslår tak för teleräkningar

Regeringen föreslår att alla telebolag ska tvingas införa tjänster som gör det möjligt att enkelt spärra ett telefonnummer och att sätta ett tak för hur hög en teleräkning får bli.

För närvarande är det inte möjligt hos alla bolag.

Bakgrunden till förslaget är att skenande telekostnader blivit ett allt större bekymmer för både ungdomar och barnfamiljer.

Under de senaste åren har allt fler unga mellan 18 och 24 år hamnat i kronofogdens register sedan de inte klarat av att betala sina mobilräkningar.