jönköping

Gjutningsmetod till final i uppfinnartävling

Bland 15 finalister i tävlingen miljöinnovation 2008 finns det ett bidrag från Jönköping.

Tävlingen handlar om uppfinningar som ska förbättra miljön, till exempel genom energieffektivisering och minskning av farliga kemikalier.
Bidraget från Jönköping är en gjutningsmetod, som ersätter användningen av stenkolspulver, när man gjuter detaljer till framför allt fordons- och verkstadsindustrin, något som kan minska utsläppen av växthusgaser kraftigt.

Första helgen i april får vi veta vilken uppfinning som vinner.