130 barn flyttas från Falkviksskolan

Mellanstadiet på Falkviksskolan i Sölvesborg läggs ner, trots stora protester. Det har en oenig barn- och utbildningsnämnd beslutat.

Mellanstadiet på Falkviksskolan i Sölvesborg kommer att läggas ner och närmare 130 elever flyttas till andra skolor i kommunen.

Oenight politisk beslut
Beslutet har tagits av en oenig barn- och utbildningsnämnd och bland föräldrarna som har barn som flyttas till en annan skola är irritationen och besvikelsen stor idag.

– Jag tycker det är ett dåligt underbyggt beslut. Området i Falkvik är det som växer mest och då minskar man antalet elevplatser på skolan, vilket känns märkligt, säger föräldern Hanne Westergren.

Med röstsiffrorna sju mot fem tog barn- och utbildningsnämnden på onsdagen beslutet att lägga ner mellanstadiet på Falkviksskolan.

Enda skolan utan mellanstadie
Därmed blir denna skola den enda i kommunen som inte har klasser över årskurs tre.

– Vi måste göra så här för att klara den ekonomiska situation vi befinner oss i, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Bengt Johnsson (s).

Oppositionen gick emot förslaget och ville att skolan skulle få finnas kvar i nuvarande omfattning.

– Det går inte att låta så här pass unga elever byta skola först nu i årskurs fyra och sedan i årskurs sex på nytt, säger nämndledamoten Ingrid Christensen (m).

Liten kostnad
Kostnaden innevarande budgetår för att låta verksamheten på mellanstadiet i Falkvik vara orörd är 335 000 kronor.

– Det är uppseendeväckande att man gör så här när det handlar om en så pass blygsam summa, säger Hanne Westergren.

En del ser det positivt
En del av de barn som berörs av skolbeslutet hade på torsdagen lektion i gymnastiksalen.

– Jag tycker det inte känns bra. Jag skulle vilja gå kvar här hos mina klasskamrater istället för att byta klass och skola, säger Ebba Carlander.

En del av barnen såg dock en del positivt att komma till en ny skola.

– Jag tror det blir bra för min del eftersom jag har många kompisar som går där som spelar i mitt fotbolls- och mitt ishockeylag, säger Jonathan Edlund, elev i årskurs tre.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se