Norrköping

Nya ledningar till Skärblacka

Idag tas första spadtaget för Norrköping Vattens största projekt någonsin.

Det ska byggas nästan 3 mil vatten- och avloppsledningar från Skärblacka till Norrköping så att även Skärblackavattnet ska renas i Slottshagen där reningen är bättre.

Bygget beräknas kosta 96 miljoner kronor och vara klart hösten 2009.

Både vattenverket och reningsverket i Skärblacka kommer att läggas ner och Norrköping Vatten räknar med att minska koldioxidutsläppen eftersom man inte behöver köra avloppsslammet från Skärblacka till Norrköping.