Två poliser avskedades efter brott 2007

Under förra året avskedades två poliser på grund av brott, visar årsrapporten från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.

Antalet avskedade i fjol var det lägsta på flera år. År 2006 avskedades sju polisanställda och 2005 fyra.

De två som avskedades hade dömts för grov kvinnofridskränkning respektive barnpornografibrott.

Samtidigt skrevs 30 ärenden av, antingen för att det aktuella åtalet ogillats eller för att det inte fanns skäl att säga upp de berörda poliserna.

Under 2007 fick också 27 anställda inom polismyndigheten disciplinpåföljder i form av varningar eller löneavdrag.

Det gällde bland annat vådaskott, olämpligt uppträdande och alkoholpåverkan under arbete.