Halland

Stormdrabbade skogsägare får vägbidrag

Regeringen ger Vägverket bakläxa för sättet att fördela bidrag till skogsbilvägar efter stormen Gudrun.

Det gäller pengar som riksdagen anslog vägar som hade körts sönder av tunga virkestransporter i stormens spår. Vägverket har nekat 39 markägare bidrag på grund av att man upptäckt att deras vägar har försetts med skyltar som förbjuder motorfordonstrafik och därmed inte är tillgängliga för allmänheten. Det gäller bland annat fem skogsägare och två vägsamfälligheter i Halland.

Enligt regeringen kan skyltarna inte vara skäl nog att inte ge bidrag. Därför upphäver regeringen besluten och återvisar ärendena till Vägverket för ny prövning.