Ljungby

Dom mot äggproducent står fast

Högsta domstolen kommer inte att pröva den fällande hovrättsdomen mot äggproducenten Gunnar Peterson i Ljungby. Hovrättens dom står därmed fast.

Gunnar Peterson, som driver Fridtuna Ägg, dömdes i mars 2005 av Göta Hovrätt till 6.000 kronor i böter för brott mot djurskyddslagen. Bakgrunden är att Peterson håller sina höns i den gamla typen av burar som inte uppfyller djurskyddslagens krav på rede, sittpinne och sandbad.

Peterson överklagade domen och hänvisade till ett EU-direktiv som innebär att de gamla burarna blir förbjudna först 2012. Men Sverige har redan infört strängare regler. Högsta domstolens beslut på torsdagen att inte ta upp målet innebär att hovrättens dom står fast.

Gunnar Peterson säger till SR Kronoberg att han inte vill kommentera HD:s beslut innan han talat med sin advokat.