Alla tingsrätter i Norrland blir kvar

Samtliga tingsrätter i Norrland blir kvar, det beskedet har regeringen gett tingsrätterna på torsdagsförmiddagen.

– Det är ett klokt beslut som bland annat bygger på det som vi har talat om för regeringen i remissomgången, nämligen att Norrlandsutredningens förslag inte duger. Det var ett väldigt dåligt förslag, säger Erik Sundström, lagman vid Lycksele tingsrätt.

I dag finns det elva tingsrätter i Norrland. Tidigare har det föreslagits att det bara ska finnas en tingsrätt per län i Norrland, alltså fem tingsrätter i hela Norrland, men det förslaget slopade alltså regeringen.

Det tycker Erik Sundström är bra, avstånden blir helt enkelt för långa.

– Norrlandsutredningen har exempelvis inte tyckt att att det har varit ett problem ur medborgarperspektiv att resa 80 mil tur och retur till tingsrätten. Det är ett tillgänglighetsproblem som man måste beakta, säger Erik Sundström, lagman vid Lycksele tingsrätt som är nöjd med beslutet.

– Tittar man på kartan så är det bara fyra centimeter från Hemavan till Umeå, men reser man efter vägen så blir det faktiskt längre än så. Det har justitiedepartementet gjort och det tycker jag var väldigt bra. De gjorde en Norrlandsturné och körde efter inlandsvägarna för några veckor sedan och det tror jag kan ha haft viss betydelse.

Bilden bekräftas av justitieminister Beatrice Ask.

– Jag tror inte ett dugg på att man kan ha fyrkanter som är likadana för hela Sverige. Vi har haft tjänstemän som har fått resa runt och se hur man kan ta sig mellan olika ställen i Norrland och då har vi landat i att vi måste se till att få en fast organisation där.

– Det är ju rätt glest ändå i Norrland och tittar man på verksamheten, som vi också har gjort, så finns det på flera håll möjligheter att ha en bra och rättssäker organisation och då vill vi både väga detta med avstånden och kvaliteten på verksamheten.

– Vi har gjort det och då kan vi inte ta det här utredningsförslaget och jag tror att det är rätt att inte glesa ut ytterligare när det gäller tingsrättsorganisationen, säger justitieminister Beatrice Ask.

Åsa Sundman, Umeå
asa.sundman@sr.se