Fallet Kim

Utredningen får juristkritik

Den utredning som gjorts innan det vietnamesiska paret i Värnamo fick sin bebis tvångsomhändertagen, den får nu kritik från fler håll, bland annat eftersom viktiga uppgifter från en läkare och barnmorska som kände paret väl, inte finns med i utredningen.

Juristen Anton Strand har lång erfarenhet av utredningar med barn och företräder just nu flickan Louise i fallet i Vetlanda. Hans bild är att det ofta finns stora brister i kommunens utredningar vid omhändertaganden.

I Nyheterna i morse ifrågasatte chefen för kvinnokliniken i Värnamo, Christina Gunnervik, starkt socialen i kommunen sedan ett nyblivit föräldrapar fått sin bebis omhändertagen.

Enligt socialens utredning är mammans epilepsi en säkerhetsrisk för barnet, samtidigt som pappan inte bedöms klara av situationen. 

Men Gunnervik menade att föräldrarna uppträtt exemplariskt, hon har följt familjen under graviditeten, men trots att hon kände dem väl finns hennes uppgifter om familjen inte med i socialens utredning.

Juristen Anton Strand menar att det är en stor brist att inte ta med alla fakta i utredningen. Han tycker att problemet med undermåliga utredningar är stort i många kommuner och han tycker också att länsrätterna, som ska ta beslut om omhändertaganden, oftare borde kräva in fler uppgifter.