Antalet lediga jobb i länet minskar

Antalet nya jobb som anmäls till arbetsförmedlingarna i länet minskar. Det är ett tecken på att Stockholms arbetsmarknad har börjat försvagas, enligt arbetsförmedlingen.

Inflödet av nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna i länet har minskat ordentligt; i februari var antalet nyanmälda latser 20 000. Det är 4 200 färre än i februari i fjol.

Sommarjobben ökar
Men de anmälda sommarjobben ökar: I februari anmäldes 2 300 nya ferieplatser. Det är 340 fler än för ett år sedan. Flest sommarjobb anmäldes inom vården.

Och det ser arbetsförmedlingen som positivt, eftersom sommarjobben är en viktig ingång för unga till arbetsmarknaden.

Arbetslösheten minskar
Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft har dämpats, har arbetslösheten i länet minskat.

I slutet av februari var 26 600 personer i länet arbetslösa. Det är 2,1 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder, en minskning med 7 700 personer jämfört med i februari i fjol.

Och arbetslösheten minskar i alla grupper. Mest minskar den bland långtidsarbetslösa ungdomar - där har arbetslösheten sjunkit med hela 40 procent. 

Av de som söker arbete ingår cirka 8 800 personer i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.