Tvångsplacering av flyktingar

Tidigare försök har försämrat situationen

Socialdemokraternas förslag att placera ut nyanlända flyktingar i landets alla kommuner har prövats tidigare. Flyktingarnas möjligheter på arbetsmarknaden försämrades när de inte själva valde var de skulle bo, visar forskning.

Mats Hammarstedt, docent i nationalekonomi på Växjö universitet har forskat om invandrades integration och han anser att den kunskap som finns talar mot Mona Sahlins förslag.

– Det man vet från tidigare forskning är att placera ut flyktingar försämrar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Det har tidigare gjort försök att göra detta och de har inte varit bra, säger han.

Vad beror det på?

– Den gången berodde det på att man dels placerade ut flyktingar i kommuner som inte hade några arbetstillfällen, dels att långa väntetider gjorde att flyktingar kom sämre ut på arbetsmarknaden.

Här är ju tanken att flyktingar ska placeras ut på orter där det finns arbete. Det är själva idén. Kan det bli ett annorlunda resultat då?

– Ja, skulle man lyckas med det skulle det kanske vara bättre, men vi har sett i ett antal studier och rapporter att flyktingar snarare flyttar till arbeten och de korrigerar själva felaktigheter i placeringsorten genom att själva röra sig geografiskt, säger Mats Hammarstedt.

De kommuner som tar emot flest flyktingar har velat ha avlastning i många år, eftersom de har svårt att erbjuda skola, arbete och bostad på ett bra sätt till alla som kommer.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin tycker det är dags med en lagändring så att alla kommuner delar på ansvaret:

– I dag måste Södertälje, Botkyrka, Göteborg och Malmö få hjälp, säger hon.

Mona Sahlin tycker också att det första eller de första åren i Sverige ska flyktingarna placeras ut. Om de flyttar någon annanstans går de miste om pengar.

Efter det uttalandet från Sahlin ökade avståndet i flyktingpolitiken mellan socialdemokraterna och de tilltänkta samarbetspartierna miljöpartiet och vänsterpartiet. De vill inte ha något placeringstvång.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se