Borås

Svenska i förskolan

Borås förskolor med mycket invandrarbarn bör börja undervisa barnen i svenska. Det anser socialdemokraten Anders Österberg i en motion till fullmäktige.

Men Österberg anser också att förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål i enlighet med devisen att barn ska utvecklas i egen takt, på egna villkor och utifrån sin egen bakgrund.