Knivsta

Klart för muddring i Trunsta träsk

Knivsta kommun kan nu gå vidare med planerna på att utveckla ett natur- och friluftsområde kring Trunsta träsk precis norr om Knivsta. Miljödomstolen har nyligen gett sitt godkännande till planerna på att bland annat muddra och dämma upp i det nu igenvuxna träsket.

Målet är att få en öppen vattenyta och skapa ett nytt rekreationsområde för Knivstaborna, skriver tidningen Knivstabygden. Muddringsarbetet ska kunna starta i höst.