Uppsala

Kvalitetspris till miljöinspektör

Uppsala kommuns så kallade kvalitetspris ges i år till miljö-och hälsoskyddsinspektören Anna-Karin Niemi. I motiveringen sägs bland annat att hon ”på ett förtroendeingivande sätt lyckats förena sin myndighetsroll med rådgivning i miljöfrågor”.

Priset är på 25000 kronor, och Anna-Karin Niemi utsågs bland 30 nominerade kandidater.