Umeå hamn bör också prioriteras

Norrlandskusten behöver fyra strategiska hamnar och inte tre. Det hävdar Umeå Hamn i en skrivelse till regeringen där man framhåller vikten av att hamnen tas med som strategisk hamn i den kommande infrastrukturrapporten.

Enligt ett utredningsförslag ska enbart hamnarna i Gävle, Sundsvall och Luleå klassas som strategiska längs Norrlandskusten.
Det skulle innebära att en sträcka av 50 mil är utan någon viktigare hamn, menar Umeå Hamn.