Vargen ska skjutas

Naturvårdsverket har nu gett tillstånd till skyddsjakt på den varg som uppehållit sig i trakterna av Gusselby i Lindesbergs kommun.

För en dryg vecka sedan gick vargen in i Vikersvik i Nora kommun, och i stället för att skjuta vargen valde då Länsstyrelsen att skrämma bort vargen med hjälp av skrämselskott. 
Efter att vargen återigen tagit sig in bland bebyggelsen, har nu Naturvårdsverket beslutat att ge tillstånd till skyddsjakt.

Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen nu prövat andra lämpliga lösningar för att ändra vargens oskygghet. Nu återstår bara skyddsjakt.

-Vår bedömning är att skyddsjakt på den här vargen inte hindrar vargstammens utveckling i Sverige, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.