Transportföretag vill gå samman

Transport- och maskinföretagen BDX och ATLs styrelser har förordat att de båda företagen ska slås samman.
ATL har haft sin huvudverksamhet i Piteå och Älvsbyn och BDX sin i Luleå, Kiruna och Gällivare.

Det nya transportföretaget ska gå under namnet BDX och tillsammans kommer det att ha 1500 fordon och 170 anställda.
I slutet av mars ska de båda bolagen ha bolagsstämma och först efter ett positivt besked där kan arbetet med sammanslagningen börja.