Skoterolycka i hovrätten

Skoterolyckan i Parkalombolo under påskhelgen förra året när en ung kvinna omkom ska nu upp till förhandling igen. Den den här gången är det hovrätten som tar upp ärendet. Anledningen är att samtliga överklagat tidigare dom.

I tingsrätten dömdes två unga män till samhällstjänst respektive dagsböter.
En 21-åring dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst för vållande till annans död, rattfylleri och vårdslöshet i trafik.
En 18-åring dömdes till dagsböter för rattfylleri.

I tingsrättens bedömning till de två domarna står det att 21-åringen genom sitt oaktsamma handlande har orsakat flickans död och att brottet är grovt. Men när man väljer påföljd ska rätten ta hänsyn till hans ungdom och om annat än fängelse kan väljas.
Tingsrätten ansåg också att han inte skulle fortsätta sin brottsliga bana, därför blev straffet villkorlig dom med samhällstjänst.
För 18 åringen blev det dagsböter.

Men nu ska hovrätten ta upp ärendet efter att alla inblandade överklagat. Åklagaren yrkar på fängelsestraff. Den dömda 21-åringen vill att skadeståndsbeloppet på 228 000 kronor sänks och att han frias från åtalet vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Den omkomna flickans anhöriga ansåg att 21 åringens straff var för lindrigt.

Nu ska hovrätten ta ställning till om den ska fastställa tingsrättens dom eller om den på något sätt ska ändras.