Flitiga förslagsställare

Invånarna i Luleå och Kalix är bland de flitigaste i landet på att lämna in medborgarförslag till kommunen.
Hittils har 190 medborgarförslag lämnats i Luleå och 126 förslag i Kalix.

Totalt i landet har 9 300 medborgarförslag lämnats in i 204 kommuner och landsting sedan möjligheten infördes för sex år sedan.

Medborgarförslag utgör en växande och alltmer etablerad del av dagordningar i fullmäktige och nämnder, visar en enkät som tidningen Dagens Samhälle låtit göra.

På många håll betraktas reformen som en succé och ett viktigt demokratiinslag. Samtidigt har 90 kommuner och 10 landsting fortfarande inte infört möjligheten.