Regeringsförslag

Fel hos kronofogden ska inte lämnas ut

Människor som felaktigt hamnar i kronofogdens register ska nu kunna få rättelse. Regeringen föreslår att missvisande uppgifter ska blockeras och att de inte ska få lämnas ut till utomstående eller användas vid kreditupplysning.

I dag går det inte att radera uppgifter i Kronofogdemyndighetens register, även om de är helt fel.

Personer som får en felaktig betalningsanmärkning kan därför få stora problem om de exempelvis vill ta lån, ansöka om kontokort eller teckna ett telefonabonnemang.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni i år.