hallstahammar

Hallsta satsar på hemvård av dementa

Hemtjänsten i kommunen arbetar under våren med att utforma en speciell personalgrupp som endast ska jobba med de dementa personer som fortfarande bor hemma och som har rätt till Hemtjänst, en så kallad ”Demensgrupp”.

En demenssjuk person har ofta ett mer omfattande vårdbehov än den traditionella hemtjänstpersonalen hinner med, berättar Anna Börell som är områdeschef för hemtjänsten i Hallstahammar.

- De glömmer det de gör, då har de ju ett annat behov. Och anhöriga, känner vi också, behöver ha stöttning i det här.

Demensgruppen är tänkt att bestå av en ganska liten personalgrupp.

- Det krävs ju kontinuitet också. De dementa och de anhöriga ska känna sig trygga med den personal som kommer, förklarar biträdande områdeschef Annelie Todor.

De 6-8 personer som man idag planerar ska utgöra ”Demensgruppen”, kommer att arbeta lite annorlunda. Besöken hos brukarna kommer förmodligen att vara längre än vad som finns tidsmässigt utrymme för inom den traditionella Hemtjänsten, där besöken som görs ofta är många och korta.

- Vi kommer att se till brukarna, vad de har för behov, tillsammans med biståndshandläggare och vår demenssjuksköterska, säger Annelie Todor.

Personalrekryteringen till ”Demensgruppen” sker utifrån hemtjänstens befintliga personal, vilka har fått lämna intresseanmälan om att få vara en del av den nya arbetsgruppen. Om inte tillräckligt med anmälningar kommer in, kan det dock bli aktuellt att plocka in intresserad personal från någon av kommunens andra verksamheter.

- Det kanske är någon härifrån som är intresserad av att jobba i Kolbäck, och någon ifrån kolbäcks hemtjänst som är intresserad av att jobba i demensgruppen, och sedan kan man också gå vidare utifrån det, fortsätter Annelie Todor.

- Vi förbereder allt nu under våren. Sedan har vi målet att vi ska vara igång efter sommarsemesterarna, säger Anna Börell. Även om alla detaljer alltså ännu inte är helt klara, så är målet med ”Demensgruppens” arbete glasklart.

- Att våra dementa ska kunna bo kvar hemma. Det kan bli bättre kvalitet och skapa bättre trygghet för de anhöriga och de dementa. Man kommer ju att vara deras minne, säger områdeschef Anna Börell och biträdande områdeschef Annelie Todor.