Karlskoga

Två tingsrätter blir en

Karlskoga tingsrätt slås ihop med tingsrätten i Örebro. Det förslaget la regeringen vid dess sammanträde idag.

När en flytt till Örebro kan ske är oklart. Redan tidigare har tingsrätterna i Hallsberg och Lindesberg flyttat till Örebro, och en ytterligare utökning där fordrar större lokaler.