Uddevalla

Uddevalla station samt Hjobergs krukmakeri blir byggnadsminnen

Länsstyrelsen har nu förklarat Uddevalla stationshus som byggnadsminne.

Byggnaden, ritad av arkitekten Folke Zettervall, tillkom när järnvägsförbindelsen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga färdigställdes 1867.

Redan 1986 beslutade regeringen att stationshuset i Uddevalla skulle betraktas som byggnadsminne, ett beslut som alltså fullföljs först nu.

Beslutet innebär att stationen inte får rivas, byggas om och stationen ska också vårdas så att den inte förfaller.

Även Hjobergs krukmakeri i Västra Bodane utanför Frändefors som startade 1819, har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen. Enligt dem är krukmakeriet bland de bäst bevarade och kulturhistoriskt värdefulla i landet.