STOCKHOLM

Boende informeras om trafficking

I vår kommer hyresvärdar och hyresgästföreningar på Södermalm i Stockholm att få information om vad man som hyresgäst kan göra om man misstänker att det finns en bordell i huset där man bor.

Materialet, som bland annat ska finnas i trapphusen, ska innehålla information om hur man kan bli uppmärksam på trafficking och annan brottslig verksamhet, och telefonnummer dit man kan vända sig.

Det är Söderandan, Södermalms Brottsförebyggande råd, som ska ta fram informationsmaterialet i samarbete med bland annat polisen.

Bengt Jansson vid Brottsförebyggande rådet på Södermalm ger exempel på vad man ska tänka på.

- Vara extra uppmärksam på exempelvis om det är väldigt mycket spring i trapphusen mot en speciell lägenhet kanske.

Men finns det inte en risk för att det här blir en massa okynnesanmälningar och att man anmäler varandra och missuppfattar situationer?

- Så är det inte tänkt, utan det här materialet som kommer att finnas i trappen är mer ett första steg, kan man säga.