Hur mäter man TV-tittandet?

2008-03-13: Hur kan man veta hur många som tittar på olika TV-program? Kan man verkligen få fram rättvisande siffror?

Hur vet man till exempel hur många som tittar samtidigt, och vad händer när man zappar mellan olika program?

Jonas Helmer och Bengt Friberg frågade och Pirjo Svedberg på MMS (Mediamätning i Skandinavien) svarade.