Borås

Varför ingen vattenplan, Borås?

Socialdemokraternas fullmäktigepolitiker Anders Österberg vill att Borås framtidsplanering kompletteras med en plan för hur kommunens vatten ska användas.

Det finns sedan länge översiktsplaner för markplaneringen. Men kunskapen om vattenkvalitet i såväl sjöar, vattendrag som grundvatten saknas, liksom en övergripande belysning av Viskans och övriga vattens rekreationsvärde. Det skriver Österberg i en motion till fullmäktige.