Mark

Krukmakeri blir byggnadsminne

Anjougårdens krukmakeri i Skene har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen. Enligt en tidigare inventering är krukmakeriet bland de bäst bevarade och kulturhistoriskt värdefulla i landet.

På Anjougården startade Carl Erik Anjou 1861 sitt krukmakeri. Krukmakeriet, som drevs av släkten Anjou fram till 1959, ägs idag av Skene-Örby hembygdsförening.

Interiören, bland annat brännugn och drejskivor, är bevarade.