Trasig nivåmätare sänkte fiskebåt

Den gotländska båten Zandys så kallade ”kölvakt” var trasig och nivåmätaren varnade därför inte för att det kommit in för mycket vatten längst ner i båten. Hade den fungerat hade haveriet mycket troligt kunnat undvikas.

Det har nu Sjöfartsinpektionen kommit fram till i sin rapport om olyckan som skedde utanför Trelleborg den 5 januari.

Men också andra faktorer som att fribordet endast var 30 centimeter och besök i fartygets utrymmen skedde alltför sällan kan ha orsakat vattenintaget, anser Sjöfartsinspektionen

De två besättningsmännen hann vid olyckstillfället ta sig ut i en räddningsflotte och plockades därefter upp oskadda av en dansk helikopter.