Ingen aktieutdelning i GEAB

Gotlands Energi AB (GEAB) visar ett sämre resultat för 2007 än 2006, men investeringarna fortsätter ändå. Det framgår av det bokslut som GEAB:s styrelse beslutat att föreslå bolagsstämman i maj.

Det lägre resultatet och fortsatt hög investeringstakt gör att styrelsen föreslår att ägarna inte får någon utdelning.

Under 2007 har GEAB investerat 112 Mkr och kommer även i år att investera över 100 Mkr, för att stärka bolagets långsiktiga verksamheten på Gotland, enligt VD Lars Samuelsson.

GEAB satsar i första hand på att göra elnätet på Gotland mindre känsligt för störningar och avbrott. 
Under en femårsperiod investerar GEAB årligen 20 Mkr extra i elnätet för att ersätta luftledningar med kablar.

- Vi kommer att gräva ned en stor del av vårt ledningsnät vilket kommer kunderna till godo genom ökad leveranssäkerhet, berättar Lars Samuelsson.