Borås

Upprustning i Dalsjöfors

En upprustning av Dalsjöfors centrum är på gång. Men det räcker inte att torget görs om, anser Dalsjöfors Vägförening. Trottoarerna utmed Storgatan är alldeles för smala och gående tvingas ofta ut i körbanan.

I ett brev till Vägverket och Borås Stad kräver Vägföreningen att de mångåriga kraven på en upprustning nu förverkligas.