Eskilstuna

Krav på besked om undantag från skolplikt

Folkpartiet i Eskilstuna kräver besked om hur många flickor, med utländsk bakgrund, som fått undantag från skolplikten av religiösa eller kulturella skäl. Frågan har ställts till barn- och utbildningsnämndens ordförande, socialdemokraten Johan Nilsson.

Enligt folkpartiet så handlar de flesta undantag från skolplikten, om invandrarflickor som inte tillåts delta i sex och samlevnad, idrott och religionsundervisning.

Enligt folkpartiets gruppledare i Eskilstuna, Niklas Frykman, är det något som utnyttjas av föräldrar, som vill hålla sina barn borta från vissa lektioner. Det tycker han är fel.