ETER TORSDAG 13 MARS

Friskolan Guteskolan utbildar nya frisörer

Just nu utbildas 16 nya frisörer på Gotland. Det är den nya Guteskolan, en friskola som i höstas startade sin verksamhet i Lernias lokaler på Broväg i Visby som har frisörutbildning i sitt hantverksprogram. Men egentligen utbildas fyra gånger så många frisörer som det finns behov av. Jenny Frick är frisörlärare.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

Nya arter i Östersjön kan innebära problem

Det kommer ständigt in nya djur- och växtarter i Östersjön och Fiskeriverket har kommit med en färsk rapport om hur det ser ut.
Erland Lettevall är fiskeribiolog och berättar att några arter  är rovvattenloppan och kammaneter. Men även fiskar och kräftdjur kommer in genom människans aktiviteter, som i barlast från fartyg. Vilka följder det får för Östersjön är ännu oklart, men forskning pågår.


Reporter:
lars.eskelind@sr.se

Bilbild i annonsbilaga väcker känslor

En bild på förstasidan till en annonsbilaga som distribuerats tillsammans med de gotländska lokaltidningarna får kritik. ”Bilden är moraliskt klandervärd”, anser Svenska fotografers förbund om bilden på en lerig bil som står vid Helgumannens fiskeläge på Fårö.
Bilden är ett fotomontage och publiceras som en annons för Motorbranchens riksförbund MRF, som som på Gotland representeras av tio bilförsäljare. Ordförande Dennis Lundin tycker att det är olyckligt om bilden uppfattas som att bilen terrängkörts vid ett fiskeläge.

(Radio Gotland har valt att inte visa den kritiserade bilden)

Reporter:
tommy.lundberg@sr.se