Nytt projekt för fler energiföretag

Mer förnybar energiproduktion vill Lantbrukarnas riksförbund, LRF, se när de satsar på ett nytt projekt.

Lantbrukarnas riksförbund Sydost startar projektet Förnyelsebar energi.

Målet är att fler företag ska satsa på till exempel vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

Bland annat är Region Blekinge med och betalar, men även regionförbundet Kalmar, Region södra Småland, Energikontor sydost och LRF själva.