Malmö

Miljonsatsning ger 1 000 förskoleplatser

En miljonsatsning ska nu ge över 1 000 nya förskoleplatser i Malmö stad under 2008. Limhamn-Bunkeflo är den stadsdel som beräknas få störst barnkullar de närmaste åren, medan det är minst behov efter nya platser i Västra innerstaden.

De nya förskoleplatserna i Malmö kommer att fördelas över stadsdelarna beroende på var behovet är som störst.

- Det är en babyboom överallt, säger Gunilla Pauly, lokalförsörjare på fastighetskontoret i Malmö stad.

I dagsläget finns det drygt 11 000 förskoleplatser i Malmö, så platserna beräknas öka med 40 procent under de närmaste fem åren.

Gunilla Pauly tycker att Malmö stad är bra på att ordna platser till de som behöver:

Men de närmaste åren skriker allt fler efter nya platser. Under den närmaste femårsperioden beräknas det behövas 4600, och kommunens planerade utbyggnader visar att det saknas 200 stycken.