Tingsrätterna i Karlskoga och Örebro kan bli en

Slå ihop tingsrätterna i Karlskoga och i Örebro till en enda tingsrätt, det föreslog regeringen på torsdagen. Kansliet ska ligga i Örebro, enligt förslaget.  Förslaget tas emot med oro i Karlskoga.

Regeringens förslag ingår i den skrivelse om hur tingsrättsorganisationen i Sverige ska utvecklas,  som överlämnades till riksdagen på torsdagen.  

Tidigare har en norrlandsutredning föreslagit att alla tingsrätter i norr ska slås ihop, men det förslaget förkastar regeringen och kommer i stället med ett nytt förslag.

Med den nya förslaget där bland annat Karskoga och Örebro tingsrätter alltså föreslås blir en, med kansli i Örebro, tar vi ett helhetsgrepp kring den framtida tingsrättsorganisationen, skriver justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.