Arvika

Skattetvist kring dansk läkare

Skatteverket vill att Regeringsrätten prövar ifall en dansk läkare har full skatteskyldighet i Sverige för 2005 i samband med arbete i Arvika det året.

Kammarrätten ansåg att mannen, som även arbetade i Danmark och hade sin familj där, skulle räknas som bosatt i Danmark och enbart skulle få en begränsat beskattning i Sverige. Läkaren arbetade som överläkare på Arvika sjukhus, men sammanlagt bara nio veckor under 2005.