Markägare får rätt i Gudruntvist

Ett trettiotal markägare i södra Sverige, bland annat i Kronoberg, har fått rätt mot Vägverket i en tvist som gäller hur bidrag till skogsbilvägar fördelades efter stormen Gudrun.

Pengarna skulle gå till vägar som körts sönder av tunga virkestransporter efter stormen.

39 markägare blev utan bidrag för att vägarna försetts med skyltar som förbjuder trafik med motorfordon. Vägarna var därmed inte tillgängliga för allmänheten, enligt Vägverket.

Nu ger regeringen Vägverket bakläxa, och beslutar att verket måste pröva ärendena på nytt.