KALMAR LÄN

Vägverket får bakläxa för nekade bidrag

Regeringen ger Vägverket bakläxa för sättet att fördela bidrag till skogsbilvägar efter stormen Gudrun.
Pengarna skulle gå till de vägar som körts sönder av tunga virkestransporter, men Vägverket har nekat 39 markägare bidrag på grund av att man upptäckt att deras vägar har försetts med skyltar som förbjuder motorfordonstrafik och därmed inte är tillgängliga för allmänheten.

Enligt regeringen kan skyltarna inte vara skäl nog att inte ge bidrag. Därför upphäver regeringen de 39 besluten och återvisar ärendena till Vägverket för ny prövning.

Några av ärendena rör vägar i Kalmar län, i Hultsfreds och Kalmar kommun.