Motala

Motala förlorar tingsrättskansli

Tingsrättens verksamhet i Motala läggs ner. Det har regeringen beslutat idag.

Kansliet hör till Linköpings tingsrätt och nedläggningen är ett led i en större omorganisation av tingsrätterna i landet och ska avvecklas under året.

- Jag tycker att det är beklagligt eftersom jag har arbetat hårt för att kansliet i Motala skulle vara kvar säger den moderata riksdagsmannen Andreas Norlén från Motala.

Ett riktigt beslut
Idag är det förhandlingar ett par dagar i veckan i Motala.
Urban Sandén som är chef för Linköpings tingsrätt menar att det var ett oundvikligt beslut.

- Jag har förståelse för att Motalaborna tycker det är tråkigt att rättsskipningen i Motala upphör men om man ser det i ett helhetsperspektiv så tror jag att det var ett riktigt beslut.

Det blir en besparing på drygt 2 miljoner kronor att stänga kansliet i bland annat minskade lokalhyror.
Urban Sandén menar att det inte bara handlar om pengar utan om kvalité också.
En stor tingsrätt har möjlighet att specialisera sig medan en liten har svårt att rekrytera personal.

Motalaborna får åka en bit till rättvisan
Politikern Andreas Norlén tycker att det är viktigt att rättsväsendet finns på plats och är inte helt nöjd med dagens beslut från sina partikamrater.

Det stora problemet enligt Urban Sandén blir att få plats med alla förhandlingar i Linköping. Lokalerna används flitigt redan idag. Men löser man det så kommer det att bli bättre än idag även om Motalaborna får finna sig i att åka en bit till rättvisan.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se