Bostäder och kontor vid E4:an

Kommunledningen i Skellefteå vill riva stora delar av kvarteret Renen och bygga kontorshus och bostäder.

Kvarteret ligger i anslutning till E4-genomfarten, och kommunen äger idag alla fastigheter i kvarteret.

Fastighetsbolaget Polaris vd, Jens Vikström, säger att kommunen vill bygga ett kontorshus på 4.000 kvadratmeter med ett 100-tal parkeringplatser under jord.

Dessutom är tanken att en annan privat exploatör ska bygga tre bostadshus med ett 30-tal lägenheter inom kvaretet.

Billowska villan och en närliggande träfastighet ska bevaras, och utgångspunkten är att även de nya fastigheterna ska byggas i trä.