Diakoner kräver utredning av sexuella övergrepp

Fyra diakoner i Göteborgs stift kräver att domkapitlet utreder om stiftsledningen hanterat misstankarna om sexuella övergrepp och trakasserier på rätt sätt.

Bakgrunden är de övergrepp och trakasserier som tre kvinnor anser att förre domprosten i Göteborg har utsatt dem för.

Diakonerna vill att oberoende experter utreder om rutinerna följts för hur man ska agera vid misstanke om sexövergrepp. Att stiftets ledning kände till anklagelserna tidigt men först försökte vidta åtgärder i det tysta medför en förtroendekris, anser diakonerna.