De östgötska företagen väntar bättre tider

Enligt Svenskt Näringslivs konjunkturrapport räknar var fjärde företag i länet med att nyanställa det närmaste halvåret.
Över hälften av företagen räknar också med att öka sin produktion de närmaste sex månaderna.