Fastighetsägarna utesluter medlemmar

Fastighetsägarna i Göteborgsregionen har uteslutit tre medlemmar efter bland annat vanvård av fastigheter och olaga hot mot en hyresgäst.

Ett av bolagen blev uppmärksammat efter att ha skött sina fastigheter i Bergsjön illa. Senare såldes dessa fastigheter till ett annat bolag.

De uteslutna företagen kan fortsätta att äga husen men effekten blir att de hamnar i karantän på fastighetsmarknaden, och det kan säkert leda till särbehandling i kommande hyresförhandlingar, säger Lars Assbring, chefsjurist på Fastighetsägarna i en kommentar.